Premi de Poesia «Divendres Culturals»

Poden optar a aquest premi els autors i autores que presentin obres originals, inèdites i escrites en llengua catalana i castellana indistintament, i que compleixin el que s’estableix en aquestes bases. En queden exclosos els qui hagin guanyat anteriors convocatòries d’aquest premi.

Els originals d'aquest premi es presentaran a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

 

Bases del premi Participa Altres edicions
Bases del premi Participa-hi! Anteriors edicions